عینک دید در شب اچ دی ویژن جاروفندکی ماشین ✿❤✿نگاه خسته✿❤✿ - چرا تنهام گذاشتی


✿❤✿نگاه خسته✿❤✿

بودم..دیدم با دیگری شادتری...رفتم

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

خیلی حالش خراب بود


از زمین و زمان بریده بود


رفتم تو زندگیش


خیلی طول نکشید که حالش خوب شد


تشکر کرد و رفت…!!

♥ جمعه دهم آذر ۱۳۹۱♥ 22:48 ♥ پونه ♥طراح : صـ♥ـدفــ